همان طور که می دانید آهنگ های زیادی پس از کشته شدن مایکل جکسون تحت عنوان آهنگ های منتشر نشده ی مایکل جکسون در بازار موسیقی عرضه شده است این آهنگ ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد یکی آن ها که همه مطمئن هستند که مایکل جکسون آن ها را خوانده است . روش کار مایکل این بود که پس از ضبط تعداد زیادی آهنگ فقط چند تای آن ها را  گلچین می کرد و در یک آلبوم منتشر می کرد به همین دلیل آن ها جزء آهنگ های منتشر نشده محسوب می شوند و دسته دیگر آهنگ هایی است که در این که آیا خود مایکل آن ها را خوانده و یا نه شک وجود دارد به نظر می آید در هر دو مورد گوش دادن به  آن آهنگ ها که اکثرا توسط شرکت سونی منتشر می شود کار درستی نمی باشد چرا که دسته اول آهنگ هایی هستند که خود مایکل نمی خواسته منتشر شوند و اگر میخواست خودش منتشر می کرد و مثل این است که  کاغذ های مچاله شده و چک نویسی که یک نویسنده تصمیم گرفته در کتابش منتشر نشود را یک شرکت منتشر کند

و در مورد دسته دوم هم که به احتمال زیاد شرکت سونی تقلب کرده است گرچه مایکل چندی قبل از فوتش گفته بود که به استودیو می رود . اما این دلیل نمی شود که سونی آهنگ هایی را منتشر کند و ما باور کنیم که آنها را مایکل جکسون خوانده است . حال حتی با این فرض که دسته دوم را مایکل خوانده است باید گقت که مایکل مسلما حاضر نیست آن آهنگ ها که نا تمام بوده اند  منتشر شود . حال آنکه به طور قابل توجهی مشخص است که این آهنگ ها را مایکل جکسون نخوانده است جنان چه صدای مایکل جکسون با صدایی که در این آهنگ ها شنیده می شود متفاوت است بدون شک آخرین آلبوم مایکل جکسون "invincible" و آخرین آهنگ مایکل جکسون This is it می باشد
برایان آکسمن، وکیل جوزف جکسون پدر مایکل جکسون در بیانیه‌ای گفت: «اگر مایکل می‌خواست این موسیقی منتشر شود قبل از مرگش این کار را می‌کرد. »